Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

CÁCH CẮM DÂY TÍN HIỆU CHO DÀN ÂM THANH

CÁCH CẮM DÂY TÍN HIỆU CHO DÀN ÂM THANH
Thiết bị gồm:

1. Mixer

2. Effect-Echo

3. Crosserver

4. Equalizer

5. Amply

6. Loa monitor

7. Loa full

8. Loa sub

Main Out L L. In EQ (Chanel 1)MIXER EQ ( cho loa Full)Main Out R R. In EQ (Chanel 2)

L. EQ Out (Chanel 1) L. Amply (Loa Full L)EQ Amlpy (cho loa Full)

Cho Loa Full

R. EQ Out (Chanel 2) R. Amply (Loa Full R)AUX Out Mixer 1 Mixer có thể có 1, 2 hay nhiều AUX out

 Lưu ý mỗi đường AUX có thể khác nhau về cách cấu tạo trên bàn mixer( đa số mixer lớn - chuyên nghiệp) do đó cần lưu ý chọn đường AUX nào cho phù hợp với mục đích sử dụng để kết nối thiêt bị vào cho đúng.

 Chú ý không dùng ngõ AUX 1& 2 cho các thếit bị như Echo, Reverb,… vì khi nó được gửi lại bộ trộn AUX, sẽ tạo ra tiếng hú.(phần này nghiên cứu chi tiết thêm )AUX out 1 L. In EQ (cho loa Monitor)MIXER AUX out … EQ cho loa MonitorAUX out n R. In EQ (cho loa Monitor) Cũng có thể dùng 2 đường AUX như sau:

AUX out 1 L. In EQ (cho loa Monitor)MIXER EQ cho loa MonitorAUX out 2 R. In EQ (cho loa Monitor)L. EQ Out (Chanel 1) L. Amply (Loa Monitor L)

EQ

Cho Loa Amlpy cho Monitor

Monitor

R. EQ Out (Chanel 2) R. Amply (Loa Monitor R)* khi sử dụng đường AUX n out nào ta lưu ý nút AUXn tương ứng trên bàn mixerAUX out 1( send) L. In Effect-Echo (Chanel 1)MIXER AUX out … Effect-EchoAUX out n R. In Effect-Echo (Chanel 2)L. Out Effect-Echo (Chanel 1) L. Return AUXEFFECT-ECHO MIXERR. Out Effect-Echo (Chanel 2) R. Return AUX

* muốn khống chế effect-echo cho từng đường line ( mic ) của mixer- ta phải xác định ngõ AUX out ( send ) nào tương ứng đã được chọn kết nối với effect-echo Hoặc thay thế Return AUX bằng đường Mic In (Line cắm Mico):L. Out Effect-Echo (Chanel 1) Line (Mic)EFFECT-ECHO MIXERR. Out Effect-Echo (Chanel 2) Khi sử dụng cách cắm này, các nút chức năng của line ( mic ) trên mixer (được effect-echo cắm vào) như Gain, low,mid, high,…vẫn có tác dụng và cùng kết hợp với effect- echo sử lý tín hiệu để các line ( mic ) còn lại trên mixer sử dụng hiệu ứng effect- echo

Group Out Mixer 1 Mixer có thể có nhiều Group (Grp1, Grp 2, Grp3, … Grp n )Group Out 1 L. In Crosserver (Chanel 1)MIXER Group Out … CrosserverGroup Out n R. In Crosserver (Chanel 2)Out Low In Amply cho loa Sub

CROSSERVER Out High-Mid In Amply cho loa (có giải tần tương ứng)

Out High In amply cho loa ( có giải tần tương ứng ) Cũng có thể dùng 2 đường Group như sau:Group Out 1 L. In Crosserver (Chanel 1)MIXER CrosserverGroup Out 2 R. In Crosserver (Chanel 2)L (Chanel 1) Out Low In Amply cho loa SubR (Chanel 2) Out Low In Amply cho loa SubCROSSERVER L (Chanel 1) Out High-Mid In Amply cho loa(có

giải tần tuong ứng)

R (Chanel 2) Out High-Mid In Amply cho loa(có

giải tần tuong ứng)

Out High

 Cắm theo cách này ta có thể điều chỉnh riêng biệt cho từng bên L-R

Lưu ý :

*Cắm theo cách này ta có thể điều chỉnh riêng biệt cho từng bên L-R và áp dụng khi sử dụng nhiều loại và nhiều cặp loa ( mỗi loại trên 2 cặp ) , khi này cần chủ động sắp xếp các loa bên L (trái), R (phải ) theo amply mà crosserver đã chỉ định bên channel nào ( ngõ L hay R ), để đáp ứng cho nhu cầu khán giả cần nghe bên trái hay phải lớn hơn hay nhỏ hơn . diễn đạt bằng sơ đồ như sau:

In chanel A Amply1 Loa A1¬

L out Amply Cùng để

(Chanel 1) bên trái

In chanel B Amply1 Loa B1¬

CrossIn chanel A Amply2 Loa A¬2¬

R out Amply Cùng để

(Chanel 2) bên phải

In chanel B Amply2 Loa B2¬* Trường hợp sử dụng nhiều cặp loa Full và nhiều loa Sub (2 Cặp trở lên) đương nhiện ta phải sử dụng nhiều amply . Ta cắm jack bắc cầu nối các amply với nhau

* Khi nối nhiều Amply với nhau hay phải đi dây tín hiệu Amply xa nên có bộ khuếch đại tín hiệu.

lưu ý: để amply càng gần với loa càng tốt ( dây dẫn ngắn -> tổng trở thấp -> lực của amply ít bị suy giảm )
llsoundandlightll@gmail.com 0906715077 - 0956180088

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét