Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

âm thanh hội nghị

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI NGHỊ

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI NGHỊ

TS 770/TS 900 MỘT GIẢI PHÁP CHO ÂM HỘI NGHỊ VÀ PHIÊN DỊCH
TS 700 PHIÊN BẢN DÙNG DÂY KÊT NỐI

TS 900 PHIÊN BẢN DÙNG KẾT NỐI KHÔNG DÂY 
mọi giải pháp về kỹ thuật vui lòng liên hệ 0906715077

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét