1. Chào mừng đến với Pearl:
1.1 Bắt đầu với Pearl:
Trước khi bạn sử dụng Pearl, bạn cần phải kết nối một số thứ vào nó. Nhưng trước khi kết nối, đề nghị không bật nguồn vội nhé .
Quan trọng nè: Đầu tiên bạn phải kiểm tra cái công tắc đặt hiệu điện thế ở phía sau của bàn đkhiển khu vực cắm dây nguồn đã nhé. Nếu thấy nó thì phải chắc chắn là đặt đúng vị trí hiệu điện thế mà nguồn bạn sẽ sử dụng . Ở đây bạn có thể cài đặt nó thành 230 Volt hoặc 120 Volt đó.

  • Cắm đầu phích cắm vào nguồn điện.
  • Nếu mà bạn sử dụng màn hình mở rộng, thì hãy kết nối màn hình (chế độ text 640x480) vào đầu ra VDU ở phía sau của bàn điều khiển. Nếu bạn không có màn hình thì bạn sẽ không nhìn được một số thông tin đi kèm vì sẽ không hiển thị trên màn hình thiết bị đâu.
  • Kết nối đường DMX output(s) đến các đèn kỹ sảo hoặc dimmers. Bàn Pearl 2004 có 4 đầu ra DMX. Bàn Pearl 2000 thì chỉ có 2 đầu DMX ra thôi.
  • Tiếp theo là cắm cái đèn vào cái lỗ ở phía trên bên trái của bàn điều khiển. Và nếu bạn có sử dụng bàn phím thì bạn cũng cắm nó vào lỗ cắm bàn phím. Bạn cũng có thể không cần cắm cũng được nếu bạn không muốn dùng bàn phím.
  • Giờ thì bật nguồn điện lên. Lập tức màn hình của bàn điều khiển và màn hình VDU (nếu có) sẽ bật sáng.

1.2. Làm việc cùng với Pearl nào  : Thoạt nhìn trông Pearl dường như loạn xì ngầu lên bởi số lượng các cần gạt và các nút của nó, nhưng đừng lo điều này, vì các phần điều khiển chính của nó là:
Preset Faders dùng để điều khiển các kênh dimmer trực tiếp hoặc độ sáng tối của đèn kỹ sảo. Có 2 dãy nút ở phía dưới nó dùng để chọn và flash các đèn kỹ sảo. Mỗi một cái cần gạt và 2 nút đó người ta gọi là một "Handle".
Mode select keyswitch là đặt chế độ điều khiển cho thiết bị; ở Program thì là lập trình Show, ở Run thì là chạy show và System là đặt cấu hình cho bàn điều khiển.
Page select roller: Giúp bạn chuyển đổi giữa các trang của dãy playbacks ở dưới, và bạn cũng có thể viết rõ cảnh đã lập trình của cần gạt playback ở trên cái roller này cho dễ nhớ.
Master faders Điều khiển mức độ ra của các phần riêng lẻ của bàn điềukhiển. Thông thường thì bạn để ở mức cao nhất Full.
Playback faders và các nút flash ở bên dưới các cần gạt dùng để chơi lại những gì bạn đã lập trình và nhớ ở từng cái cần gạt này, khi mà bạn chạy một show.
Main display nằm chềnh ềnh giữa bàn điều khiển, nó dùng để hiển thị những gì bạn đang làm. Nó liên tục hiển thị các thông tin khác nhau khi bạn tiến hành làm.
Control wheels dùng để thay đổi giá trị điều khiển ở các đèn kỹ sảo, và cài đặt tốc độ chase cùng faders.
Menu softkeys (Có nhãn từ A - G) dùng để chọn lựa các lựa chọn điều khiển. Cái màn hình bên cạnh sẽ chỉ rõ chức năng sẽ làm của từng nút. Các lựa chọn của mỗi cái phím này thay đổi phụ thuộc vào thiết bị điều khiển sử lý cái gì. Và dòng chú thích của từng phím lệnh sẽ hướng dẫn bạn dễ hiểu hơn.
Bàn phím Numeric và các nút điều khiển bên cạnh dùng để nhập giá trị và thay đổi điều khiển ở trên bàn điều khiển.
Fixture Page nằm ở khu vực keypad, có 4 trang để thay đổi cho Preset Faders.
- Cái nút màu xanh Command buttons dùng để xuất các lệnh ví dụ như lưu vào bộ nhớ, sao chép, lưu vào đĩa.. v.v.. Các nút này sẽ sáng lên khi mà có chỉ thị lệnh kích hoạt được.
Attribute select buttons dùng để lựa chọn các thuộc tính của đèn kỹ sảo (như màu, gobo, pan, tilt, focus) để thay đối giá trị dùng bằng Control wheels. Cái nút đó sẽ sáng lên để báo cho bạn biết là cái thuộc tính nào của đèn có thể thay đổi được. Cái nút cuối cùng (màu đỏ) dùng để bạn reduce the intensity của đèn nếu nó bị mất vị trí trong lúc diễn ra show.